Biz TV - Bizacademy
דירוג [RICH_REVIEWS_SNIPPET stars_only="true" category="post" id="5907"] סיקורים

Biz TV

  • תיאור
  • תוכן קורס

האם יש לך חלום להשתתף בתוכנית בוקר בערוץ 2 או בתוכנית אחרת, ברשת או בקשת? 

אני רוצה לספר לך שלפעמים זה קורה והחלום הזה מתגשם – מתקשרת אליך תחקירנית מתוכנית טלויזיה כלשהי ומזמינה אותך להשתתף בה, לפעמים היא מספרת לך שההשתתפות שלך בתוכנית מותנית במשהו אחר ולפעמים לא, וזה באמת נפלא.

למה?

כי ההופעה בטלויזיה יוצרת לך אמינות, יוצרת לך אוטוריטה מקצועית, יש לך אפשרות לשים באתר שלך סרטון של "הופעתי בטלויזיה" וזה יוצר לך מעמד מקצועי מכובד.

אבל –

הופעה בטלויזיה הציבורית לא תמיד הופכת להכנסה.

וגם – הטלויזיה היא כבר לא "מדורת השבט" שלנו,
רבים צופים בסרטונים בפייסבוק, ביוטיוב ובעוד מקומות שאינם הטלויזיה הציבורית.

ועוד משהו –

הטכנולוגיה של היום מאפשרת לנו לעשות דברים אחרת!

היום כבר לא צריך טובות מערוץ 2 או מרשת או מקשת,
לא צריך טובות מאף אחד.

כל אחד יכול לפתוח לעצמו תוכנית טלויזיה פרטית בעסק!

תוכנית כזו – שמאפשרת לך לא רק לבסס את המעמד המקצועי שלך
אלא גם להרוויח ממנה כסף.

איך?

הצטרף עכשיו לקורס

Biz TV
כיצד לפתוח תוכנית טלויזיה פרטית ורווחית אצלך בעסק

מה תלמדו בקורס?

– כיצד ליצור אוטומציה בהפצת התוכנית והתכנים שבה
– כיצד לשווק את התוכנית וליצור קהל עוקב המצפה לתכנים
– שורת הרווח: כיצד ליצור הכנסות מתוכנית הטלויזיה הפרטית שלך

למי הקורס מיועד?
» לבעלי עסקים שרוצים לבסס לעצמם אוטוריטה
» לבעלי עסקים שרוצים לייצר לעצמם עוד הכנסות בעסק
» לבעלי עסקים שרוצים לשים את עצמם בפרונט של העסק
» לבעלי עסקים שלא רוצים לחכות לטובות כדי להופיע בטלויזיה הציבורית

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

שיעור 1

2

שיעור 2

האם יש לך חלום להשתתף בתוכנית בוקר בערוץ 2 או בתוכנית אחרת, ברשת או בקשת? 

אני רוצה לספר לך שלפעמים זה קורה והחלום הזה מתגשם – מתקשרת אליך תחקירנית מתוכנית טלויזיה כלשהי ומזמינה אותך להשתתף בה, לפעמים היא מספרת לך שההשתתפות שלך בתוכנית מותנית במשהו אחר ולפעמים לא, וזה באמת נפלא.

למה?

כי ההופעה בטלויזיה יוצרת לך אמינות, יוצרת לך אוטוריטה מקצועית, יש לך אפשרות לשים באתר שלך סרטון של "הופעתי בטלויזיה" וזה יוצר לך מעמד מקצועי מכובד.

אבל –

הופעה בטלויזיה הציבורית לא תמיד הופכת להכנסה.

וגם – הטלויזיה היא כבר לא "מדורת השבט" שלנו,
רבים צופים בסרטונים בפייסבוק, ביוטיוב ובעוד מקומות שאינם הטלויזיה הציבורית.

ועוד משהו –

הטכנולוגיה של היום מאפשרת לנו לעשות דברים אחרת!

היום כבר לא צריך טובות מערוץ 2 או מרשת או מקשת,
לא צריך טובות מאף אחד.

כל אחד יכול לפתוח לעצמו תוכנית טלויזיה פרטית בעסק!

תוכנית כזו – שמאפשרת לך לא רק לבסס את המעמד המקצועי שלך
אלא גם להרוויח ממנה כסף.

איך?

הצטרף עכשיו לקורס

Biz TV
כיצד לפתוח תוכנית טלויזיה פרטית ורווחית אצלך בעסק

מה תלמדו בקורס?

– כיצד ליצור אוטומציה בהפצת התוכנית והתכנים שבה
– כיצד לשווק את התוכנית וליצור קהל עוקב המצפה לתכנים
– שורת הרווח: כיצד ליצור הכנסות מתוכנית הטלויזיה הפרטית שלך

למי הקורס מיועד?
» לבעלי עסקים שרוצים לבסס לעצמם אוטוריטה
» לבעלי עסקים שרוצים לייצר לעצמם עוד הכנסות בעסק
» לבעלי עסקים שרוצים לשים את עצמם בפרונט של העסק
» לבעלי עסקים שלא רוצים לחכות לטובות כדי להופיע בטלויזיה הציבורית

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

שיעור 1

2

שיעור 2